Sint-Berlindiskapel van ten Nelleken

Op de Frankische dries van Ten Nelleken staat de kapel van Sint-Berlindis. De kapel werd gebouwd in de 17de eeuw en werd druk bezocht door bedevaarders die naar Meerbeke gingen om er de Heilige Berlindis te vereren om hun vee te beschermen tegen allerlei ziekten.

Tijdens de Napoleontische periode werd de kapel als zwart goed verkocht aan de familie De Loecker. Vervolgens kwam de kapel na een rechterlijke uitspraak in handen van de kerkfabriek van Sint-Kwintens-Lennik.

Toen Sint-Ursula een zelfstandige parochie werd, moesten de nieuwe parochiegrenzen worden bepaald en werd beslist dat de grens langs de Oude Geerardsbergsebaan liep. De kapel stond vlakbij en jarenlang werd er tussen Sint-Ursula en Sint-Kwinten gebakkeleid over het bezit en de inkomsten van de kapel. In 1848 wees de gouverneur van Brabant dat de Sint-Berlindis toe aan Sint-Ursula.

De kapel werd omgeven door zes majestueuze beuken van ca. een eeuw oud. Deze bomen dienden evenwel in de lente van 2017 gekapt te worden omdat ze waren aangetast door een parasiterende zwam.

foto's © Luc Bohez


© foto Luc Bohez

© foto Luc Bohez