De Sint-Ursulakerk

De Sint-Ursulakerk dateert van 1842. Ze werd gebouwd door architect Spaak en heeft een westertoren, een éénbeukig schip van vier traveeën en een smal koor. Aan weerszijden van het hoofdingang zijn nissen met beelden van Petrus en Paulus.

In de glasramen van het koor worden de patrones Sint-Ursula en de Heilige Philomena afgebeeld. Het laat-barokke houten altaar dat het uitzicht van marmer meekreeg, dateert uit de 18de eeuw. De schilderijen 'De Marteldood van Sint-Ursula' en 'De Marteldood van Sint-Sebastiaan' zijn 17de eeuws. Het orgel, dat gecatalogeerd staat als beschermd monument, werd in 1855 vervaardigd door de familie Agneessens uit Ninove.

Eucharistieviering op iedere zondag om 11u. Het kan gebeuren dat de zondagsmis vervangen wordt door een gebedsdienst. Op kerkelijke feestdagen kunnen de uren een andere schikking krijgen.