Het klooster van de Dochters van de Heilige Jozef

De kloosterorde van de Dochters van de Heilige Jozef werd in 1847 opgericht door Maria-Theresia Heymans uit Eizeringen. Haar vader, die burgemeester van Sint-Kwintens-Lennik was, liet de kloostergebouwen optrekken. Maria- Theresia, die op 28-jarige leeftijd in 1845 geprofest werd onder de naam Maria-Jozefa, trok 2 jaar later met twee medezusters in de nieuwe gebouwen. De eerste twee klassen dateren ook uit datzelfde jaar.

In 1901 werd het pensionaat (kostschool) geopend. Het aantal leerlingen steeg gestaag waardoor in 1927 het kasteel van Eizeringen werd aangekocht.

In 1938 werd opnieuw bijgebouwd en werd tevens gestart met middelbaar onderwijs en een handelsafdeling.

In 1967 fusioneerden de Dochters van de Heilige Jozef met de Zusters Franciscanessen uit Strijtem, en kort daarop werden het middelbaar onderwijs opgedoekt. De vrijgekomen ruimte werd ingenomen door de afdeling Bijzonder Lager Onderwijs, die in 1964 was opgericht.

De kostschool stond open voor zowel meisjes als jongens, maar de lagere school liet pas in 1973 jongens als externen toe.

In 1975 werd de kostschool gesloten en breidde de BLO-afdeling verder uit. De lagere school fusioneerde met de lagere school van het Sint-Godelieve-Instituut van Sint-Martens-Lennik. Later werd er door het MPT van Strijtem ook een dagcentrum voor mentaal gehandicapten opgericht.