Sint-Ursulaparochie


 

Parochiepriester van de federatie Lennik

Luc Vermeir
Dorp 13, 1750 Sint-Martens-Lennik, tel. 02 532 2888, vermeirluc@telenet.be

Eucharistievieringen

Iedere zondag om 11u00.

Misintenties

Misintenties kan je meedelen bij Lutgarde Vranckaert-Hylebos, Carnaalstraat 9
(tel. 02 582 4208)

Doopsel

Eenmaal per maand wordt er gedoopt. Wil je je kindje laten dopen neem dan contact op met de verantwoordelijke van het dooppastoraal, Lieve Suenens (tel. 02 532 53 25)

Eerste communie

De voorbereiding op de eerste communie gebeurt niet meer via de school maar via de parochie. De eerste communie vindt plaats op de 4de zondag van Pasen. Verantwoordelijke: Marleen Wynant (02 532 10 77)

Hernieuwing van de doopbelofte en Heilig Vormsel

Bij het einde van het vijfde leerjaar kunnen de kinderen ingeschreven worden voor de voorbereiding op de hernieuwing van de doopbelofte (plechtige communie) en Heilig Vormsel. Deze viering heeft plaats op de derde zaterdag van Pasen in de kerk van Sint-Kwintens-Lennik. Verantwoordelijken: Linda Houben (tel. 02 532 1033) en Magda Beeckmans (02 582 74 54)

Huwelijk

Wens je te huwen, neem dan tijdig contact op met de priester. Wil je in de week huwen, dan mag je zelf een uur kiezen voor de viering. Op zaterdag kan je enkel om 14 u en 15u30 huwen. Bij het sacrament van het huwelijk moet niet noodzakelijk een eucharistieviering plaatsvinden. Dit is een persoonlijke keuze, die wordt besproken bij het eerste contact met de priester.

Jubileum

Er worden geen afzonderlijke eucharistievieringen meer gedaan voor bv. een gouden huwelijksjubileum. Dit gedenkt men in de zondagse viering. Wanneer de jubilarissen een intentie laten doen uit dank, wordt aandacht besteed aan het gebeuren in de parochiegemeenschap.

Uitvaart

Contacteer bij een overlijden zo vlug mogelijk de priester. Uitvaartenvinden plaats om 10u of om 11u30, indien er die dag al een andere uitvaart is. Bij een uitvaart moet niet noodzakelijk een eucharistieviering plaatsvinden.

Communie aan huis

Wie voor een ziek familielid of een zieke buur de communie vanuit de eucharistie wil meenemen naar huis, kan een hostiedoosje (=pixis) vragen aan de priester. Wie met een hoogdag de communie aan huis wil krijgen, verwittigt vooraf de ziekenzorgverantwoordelijke.

Kliniekbezoek

Het wordt steeds moeilijker te weten wie er in de kliniek ligt. Zelfs de priester krijgt de namenlijsten niet zomaar ter inzage. Daarom is het goed om bij een opname in de kliniek het formulier voor morele bijstand in te vullen. Zo krijg je zeker contact met de pastorale dienst van de kliniek. Wens je dat een parochiepriester langskomt, laat dit dan weten door een familielid.

Ziekenzalving

Mensen die ziek zijn kunnen altijd de ziekenzalving ontvangen. Neem daartoe contact op met de priester.

Kerk en Leven - Parochieblad

Wekelijks verschijnt het parochieblad 'Kerk & Leven' met nuttige informatie over de federatie. Contactpersoon: Filip Lanckmans (02 303 46 05)

Zaalcomité

Verantwoordelijke: Danny Debock, Lt. Jacopsstraat 43A (tel. 02 582 23 57)

bKerkfabriek

De kerkfabriek behartigt de materiële zorg voor het kerkgebouw en de liturgie en beheert de tijdelijke goederen bestemd om de kosten van de erediensten te dekken. Verantwoordelijke: Danny Debock, Lt. Jacopsstraat 43A (tel. 02 582 23 57)

bParochiale werken

De vzw Vereniging der parochiale werken gewest Lennik afdeling Sint-Ursula beheert het tijdelijke (roerende en onroerende goederen van de parochie).

bBloemen en poetsen van de kerk

Een aantal mensen zorgen ervoor dat de kerk steeds netjes is. Verantwoordelijke poetsen: Andrea Van Cauwenberghe, Hunselstraat 93, tel. 054 33 62 11 en Karin Oeyen, Assesteenweg 234, tel. 02 582 17 76

bZangkoor

Het parochiaal zangkoor luistert de vieringen in de kerk op bij speciale gelegenheden (hoogdagen, uitvaarten,...). Verantwoordelijke: Ann Heymans, Tuitenbergstraat 68,
tel. 054 32 96 81

bWerkgroep liturgie

Deze groep werkt rond liturgie in al zijn facetten doorheen het jaar. Deze werkgroep is een samenwerking van mensen uit de federatie. de werkgroep komt maandelijks samen. Verantwoordelijke: Ann Heymans, Tuitenbergstraat 68, tel. 054 32 96 81

 


kerk

 

kerk