Scholen

Gemeentelijke Basisschool 't Rakkertje

Assesteenweg 125, 1750 Eizeringen • T: 02 532 48 02 • gemeenteschool@lennik.be

De gemeentelijke basisschool van Eizeringen heet sinds 1 september 2005 't Rakkertje. De naam werd vroeger al gebruikt voor het schoolkrantje. De naamswijziging kwam er na een enquête. De meerderheid koos voor 't Rakkertje.

http://www.lennik.be/basisschool

Vrije basisschool Sint-Godelieve-Instituut

Luitenant Jacopsstraat 43 • T: 02 582 47 64
• basisschool@sgi-lennik.be • www.sgi-lennik.be

Buitengewoon Lager Onderwijs (BuLo) Sint Franciscus

Lt. Jacopsstraat 41 • T: 02 582 54 58 • bulo@skynet.be

Een vrij groot aantal kinderen hebben een persoonlijke aanpak nodig die volledig uitgaat van de mogelijkheden die zij als mens met een handicap hebben en die niet in het gewoon onderwijs kan gegeven worden. Een kind dat door middel van deze persoonlijke aanpak het onderwijs aankan, kan daardoor ook terug zelfvertrouwen opbouwen. Het Buitengewoon Lager Onderwijs St Francisus geeft mogelijkheid tot onderwijs aan 3 types:

Type 1 vangt vele kinderen op die al één of meerdere jaren in een gewone school hebben doorgebracht, maar duidelijk niet "meekunnen". Het leerprogramma lijkt nogal op dat van de gewone school. Maar omdat deze leerlingen het programma trager verwerken wordt de leerstof beperkt. Het onder de knie krijgen van de basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen zijn zeer belangrijk. Ze worden op een begrijpelijke manier aangebracht.

Type 8 is bedoeld voor kinderen met leermoeilijkheden, taal- en spraakstoornissen. Door deze stoornissen kunnen hun meestal vrij goede verstandelijke mogelijkheden onvoldoende aan bod komen. Hierdoor krijgen ze vaak een flinke leerachterstand in de gewone school. De problemen worden therapeutisch behandeld. In de klas worden bijzondere leermethodes en leertechnieken gebruikt. Het schoolklimaat is minder competitief. Door dit alles wordt het leerrendement verbeterd.

Type 3 is aangepast onderwijs aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften van kinderen met een ernstige sociale, emotionele en/of gedragsproblemen. Werken aan een positief zelfbeeld, sociale vaardigheden, kritische zeflevaluatie en leren omgaan met emoties vormen hier de belangrijkste ingrediënten van het vormingsaanbod. Kinderen met autisme of autistiformgedrag worden opgevangen in een speciale autiklas en volgen er een uniek intensief ontwikkelingsprogramma dat samen met de ouders wordt opgesteld.