Eizeringen Leeft!


Een aantal Eizeringenaren hebben in 2009 Eizeringen Leeft! opgericht.

Deze vzw doet niet aan partijpolitiek. Eizeringen Leeft! stelt zich open voor iedereen die begaan is met het landelijk en waardevol karakter van Eizeringen.

De initiatiefnemers willen enerzijds het sociaal weefsel van het dorp verstevigen en nieuwkomers in Eizeringen in contact laten komen met de inwoners die hier geboren en getogen zijn. Daarnaast vraagt Eizeringen Leeft! aandacht voor een aantal plannen van het gemeentebestuur die de verstedelijking van het dorp in de hand kunnen werken en daardoor de leefbaarheid van Eizeringen in het gedrang brengen.

Carl Dewever, voorzitter vzw Eizeringen Leeft, Lt. Jacopsstraat 38

terug naar bladzijde 'verenigingen'