Villa de Pottelsberghe de la Potterie

Deze villa op de hoek van de Luitenant Jacopsstraat en de Ninoofsesteenweg werd in 1900 opgetrokken. Aan de ingang prijkt het wapen van de familie van Pottelsberghe de la Potterie-Verplancken, de toenmalige eigenaars van het kasteel van Eizeringen, onder een baronnenkroon met zeven parels. Het devies luidt: "Plus est en lui".

De inkleuring van het perceel op het gewestplan als parkgebied en de beperking dat de villa enkel een woonbestemming mocht hebben, zorgden ervoor dat de villa tegen de eerste helft van de jaren 90 volledig verkommerd raakte.

Uiteindelijk werd in 2005 de toestemming verleend om er in een restaurant in onder te brengen.