Hoe werkt het buurtinformatienetwerk ?

Merk je iets abnormaals op of is er iets gebeurd?

Bel 101 of de lokale wijkpost (tel. 054 31 35 01)!

De politiedienst evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen.

Indien er voor de burger nuttige informatie is dan wordt de BIN-coördinator ingelicht en start hij het BIN-netwerk op. Het bericht wordt telefonisch, per fax of via e-mail verspreid aan alle leden.

De informatie wordt vlug en doeltreffend verspreid en nodigt uit tot preventie, waakzaamheid of opmerkzaamheid

Een BIN werkt motiverend

  • Iedereen kan meewerken, veilig en zonder enig risico.
  • Een BIN is gebaseerd op uitwisseling van informatie in samenwerking met de politiediensten en overheid.
  • Een BIN herstelt het veiligheidsgevoel, moedigt de waakzaamheid en preventie aan.
  • Een BIN zorgt voor minder criminaliteit en voor meer solidariteit.