Wat is een BIN ?

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers uit een bepaald gebied, onder leiding van een coördinator. De coördinator is iemand uit de buurt, maar behoort niet tot de politiediensten.

De lokale politie verbindt er zich toe dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en criminaliteit aan de leden van het BIN te sturen. Via een sms en e-mailbericht wordt zeer snel dringende informatie verspreid

Een BIN wordt gevormd met het oog op het verhogen van de veiligheid.

Het bevordert de sociale controle en vormt tevens een ideaal platform om preventieve informatie door te geven.

Elke (meerderjarige) inwoner binnen de omschrijving van het BIN kan lid van het BIN worden.

Een BIN mag geen partijpolitieke doelstellingen dienen. Leden mogen wel van een partijpolitiek of een vereniging lid zijn maar kunnen nooit het BIN gebruiken om reclame voor hun partijpolitiek of vereniging te maken.

Een BIN is zeker geen burgerwacht of organisatie die patrouilles, interventies of andere politionele taken opzich neemt.

Een BIN is ook geen structuur die de leden voorrechten verleent in hun contacten met de politiediensten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *