BIN Eizeringen

Welkom op de website van het Buurt Informatie Netwerk (BIN) Eizeringen.

Iedereen die in Eizeringen woont en die minimum 18 jaar is, kan lid van het BIN worden. Er mogen meerdere mensen van eenzelfde gezin lid worden van het BIN, zolang maar voldaan is aan de leeftijdsvoorwaarde van min. 18 jaar.

Het lidmaatschap van het BIN is GRATIS.

De lokale politie van zone Pajottenland stuurt dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en criminaliteit naar de BIN-leden via een sms, e-mail of gesproken bericht. Op die manier wordt nuttige informatie zeer snel verspreid.

Iedereen kan meewerken, veilig en zonder enig risico.

Het BIN-principe is gebaseerd op uitwisseling van informatie tussen politiediensten, de overheid en de burgers.

Een BIN verhoogt het veiligheidsgevoel en moedigt de waakzaamheid en preventie aan. Dit moet leiden tot minder criminaliteit en meer solidariteit in Eizeringen.